Mgr. Miroslav Faměra
220 516 809
advokat@advokatfamera.cz
Mgr. Linda Faměrová
220 517 456
famerova@advokatfamera.cz
Menu

Občanské právo

V oboru občanského práva nabízíme komplexní právní služby od přípravy či připomínkování smluvní či jiné dokumentace, přes rešerše a stanoviska až po sepis žalob či jiných návrhů na zahájení řízení a zastupování při soudních či jiných jednáních. Pohledávky vymáháme rychle a efektivně, v úzké spolupráci s exekutorskými úřady.

V rámci občanského práva jsou pro nás klíčové zejména tyto oblasti:

 • správa a vymáhání pohledávek,
 • příprava strategie vedení sporů včetně upomínkového řízení,
 • příprava, vyjednávání a uzavírání narovnání a soudních smírů,
 • zastupování v soudním řízení před soudy všech stupňů včetně Ústavního soudu,
 • zastupování v řízení před rozhodčími soudy,
 • zastupování při výkonu rozhodnutí a v exekučním řízení,
 • závazkové právo a příprava všech typů smluv a dohod,
 • právní vztahy k nemovitostem,
 • vlastnické právo, zástavní právo a věcná břemena,
 • rodinné právo a majetkové právo manželů,
 • odpovědnost za škodu či jinou újmu,
 • ochrana majetku, řešení sousedských vztahů,
 • ochrana duševního vlastnictví,
 • ochrana osobnosti,
 • právo na ochranu spotřebitele,
 • nekalá soutěž a ochrana obchodního tajemství,
 • spolky, nadace,
 • poradenství v oblasti veřejných dražeb a insolvence.
Kontaktujte nás
 • Individuální přístup
 • Dokonalá znalost práva
 • Bohaté zkušenosti
 • Komplexní právní servis