Mgr. Miroslav Faměra
220 516 809
advokat@advokatfamera.cz
Mgr. Linda Faměrová
220 517 456
famerova@advokatfamera.cz
Menu

Pracovní právo

V oblasti pracovního práva nabízíme přípravu všech typů pracovněprávních dokumentů včetně vnitřních předpisů, právní podporu při řešení každodenních problémů zaměstnavatelů i zaměstnanců, jakož i při vedení sporů z pracovněprávních vztahů.

Nabízíme zejména:

  • tvorbu pracovních smluv a dohod o provedení práce a o pracovní činnosti, jakož i dokumentů k ukončování pracovněprávních vztahů včetně vzorových,
  • právní poradenství týkající se všech aspektů pracovněprávních vztahů (dovolená, mzda, pracovní doba a její rozvržení, cestovní náhrady, změny pracovního poměru, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, náhrada škody atp.),
  • zastupování v soudních řízeních o pracovněprávní nároky,
  • vytváření pracovních řádů a dalších vnitřních předpisů zaměstnavatele,
  • odborná školení personalistů v oblasti pracovního práva,
  • právní podporu při kontrolách prováděných inspektoráty práce.
Kontaktujte nás
  • Individuální přístup
  • Dokonalá znalost práva
  • Bohaté zkušenosti
  • Komplexní právní servis